CURS „ADMINISTRATOR DE CONDOMINII”

Program formare profesionala
Curs calificare
„ADMINISTRATOR DE CONDOMINII”
CONDOMINIUM ADMINISTRATOR (En)
Obligatoriu conform Legii nr. 196/2018
privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor
NIVELUL 3
Nomenclatorul Calificarilor: 5153.3.1
Domeniul ocupational: Administratie si management
Conditii de acces la curs: Invatamant general obligatoriu
Perioada : 5 luni (720 ore) sau 2 ½ luni
COMPETENTE:
• Aplicarea prevederilor legale referitoare la administrarea condominiilor;
• Aplicarea prevederilor legale referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla;
• Aplicarea prevederilor legale referitoare la serviciile comunitare de utilitati publice;
• Aplicarea prevederilor legale generale referitoare la asigurararea calitatii in constructii si autorizarea lucrarilor in constructii;
• Aplicarea prevederilor legale generale referitoare la aparare impotriva incendiilor;
• Bazele contabilitatii primare, emitere facturi efectuare plati;
• Intocmirea documentelor contabile de baza (facturi, chitante, ordine de plata, registru de casa, jurnal de banca, etc.);
• Elaborarea documentelor de gestiune;
• Operarea documentelor contabile primare de baza in softuri dedicate si in Excel sau echivalent;
• Aplicarea procedurilor de arhivare fizica si electronica;
• Aplicarea tehnicilor de comunicare eficienta.

Tipul de certificat obtinut: Certificat de calificare profesionala cu recunoastere nationala si in U.E.
ACTE NECESARE INSCRIERE:
• Copie Carte de Identitate sau Buletin de Identitate;
• Copie Certificat Nastere;
• Copie Certificat de Casatorie (daca este cazul);
• Copie Act Studii (Diploma sau Foaie matricola);
• Adeverinta medicala – apt curs calificare
INFORMATII: PATRONATUL NATIONAL ROMAN
Calea Serban Voda nr. 219, Sector 4, BUCURESTI
Telefon: 021 335 81 95; 0723 531 094
e-mail: patronat90@yahoo.com
www.cursuri-pnr.org.ro